Nyheter

Rendalen Idrettslag (RIL) har som hovedmål å gi alle innbyggere i kommunen et allsidig og godt aktivitetstilbud.

Stolpejakt i rendalen

Stolpejakten i Rendalen starter tirsdag 1. juni! Da er 30 stolper klare i Fiskviklia/Fiskvikrokkdalen.

Lørdag 5. juni er 20 stolper klare på Unset og Søvollen (bomveg). Stolpejakten i Rendalen denne sesongen varer til 19.september.

Husk at for hver stolpe du registerer får du et «lodd» i potten når vinneren av fine premier skal trekkes!

Lykke til med stolpejakten og god tur!

Les mer

Ny hovedsponsor

Rendalen idrettslag har signert ny hovedsponsoravtale med
Hafslund Eco.

Vi takker Eidsiva for god støtte i mange år.

Les mer

Årsmøteprotokoll

Årsmøtet er gjennomført og her kommer ferdig protokoll og innstillinger fra valgkomiteen.

Jeg vil med det takke for 2 fine og lærerike perioder som leder i Rendalen idrettslag – jeg gleder meg til å benytte meg av det fantastiske tilbudet dere i styret, trener, lagledere og frivillige legger til rette.

Jeg vil også ønske ny leder Gjertrud Lutnæs velkommen og lykke til.

Nina Kv.

Les mer

Protokoll fra styremøtet 04.03.21

Les mer

Oddbjørn Hagens Minnepokal 2021

Oddbjørn Hagens Minnepokal har på årsmøtet i dag blitt tildelt Johan Grindflek og Tore Hornseth for deres innsats i Rendalen idrettslag!  

«Johan og Tore, Dere har driftet idrettslaget i mange år, tatt ansvar og nedfelte mange gode styringsdokumenter som fortsatt brukes til den daglige driften av idrettslaget.  

Dere har vært et tospann, som har bidratt og opprettholdt aktiviteten og tilbudet i vårt idrettslag i mange år. Dere har hatt oppgaver både i hovedstyret og på samme tid viktige  roller i undergruppene.  

Idrettslaget vil med det takke dere, for innsatsen og ønsker i år å tildele dere to Oddbjørns Hagen minnepokkal!»

Les mer