10 på Topp 2023

Nå er sommerens 10 turmål klare til å ta imot besøk.

Du må laste ned appen UT.no. Inne i appen i søkefeltet må det legges inn «Ti på topp Rendalen 2023. Her får du opp lista over ti på topp med bilder, veibeskrivelser og kart. Du melder deg på der!
Her regisrerer du besøk (SjekkUT), og skriv gjerne i gjesteboka. MEN på noen steder kan det være dårlige dekningsforhold, så prøv da å gå litt rundt på området og vent litt. Blir det ikke regissrert, ta bilde og og noter dato. Send dette ved sesongslutt til Kari Høye:

Epost: kari-jh1955@gmail.com

Etter sesong blir det uttrekkspremier til barn og voksne. Alle er med både de som er regisrert i appen, og de som har sendt inn på epost.

Årets turmål er tilgjengelige til 17.09.2023.

ALLE TURER GÅR PÅ EGET ANSVAR! HUSK KART OG KOMPASS.

GOD TUR!

Veibeskrivelser:

Envola 919 moh.

Koordinater 61.880320N   011.257990E

Gradering Lett. Ca  1,2 km .En vei

Beskrivelse På riksvei 30 i Øvre Rendal ta av skiltet til Østagrenda Fiskevollen ved søndre bru. 

Etter ca 1 km ta av til høyre skiltet Misterdalen Fiskevollen,

Etter ytterlige 1,6 km kommer du til en elektronisk bom.Norgesbom. wwwyoupark.no. kr 110.

Du betaler med vipps eller kort, etter at du har kjørt gjennom.( Du er da fotografert og det er enkelt å betale)

Etter ca 12 km fra bygdebrua kommer du til veikryss som du tar til høyre, skiltet Misterdalen .

Fra dette veikrysset er det ca 1,7 km til der du parkerer. Stort skilt, Envola og rødt bånd her. 

Det er ca 1,2 km til det punktet der turmålet er plassert.(trigonometrisk punkt) Se bilde.

 D.v.s. du må passere 3 -4 stenvarder.

Mistertjønna  961 moh

Koordinater: 62.01835N  11.26963E

Gradering: Lett  500-600m en vei

Beskrivelse:  Ta av RV 30 på Elvål mot Unset/Finstad/Brydalen.  På Unset (ca 6 km fra Elvål) ta av mot Søvollen (nordre Sølendalsvei).  Etter ca 2 km kommer du til en bom, betaling med kort. Følg denne veien merket Søvollen/Skjellåvollen i ca 10 km fra bommen til du passerer Mistra.  Parkeringsplass på venstre side av veien.  PARKER her og gå grusveien innover ca 500-600m. Markert med rødt bånd.  Ti på topp posten er plassert ut på kanten på østsida mot tjønna der grusveien slutter.  Du passerer minnesmerket over dyrlege Halvor Paus (1923 – 2003) som «tapte sitt hjerte til Rendalens fjell»

Denne turen kan kombineres med turen til Søskarven.

Søskarven  1132 moh

Koordinater:  62.016040N  011.432860E

Gradering:  Middels (+ )  ca 5 km en vei

Beskrivelse: Ta av RV 30 på Elvål mot Unset/Finstad/Brydalen. På Unset (ca 6 km fra Elvål) ta av mot Søvollen (nordre Sølendalsvei). Etter ca 2 km kommer du til en bom, betaling med kort. Følg denne veien med merking mot Søvollen/Haugsetvollen.

19 km fra bommen deler veien seg, hold til høyre mot Haugsetvollen.  Etter å ha kjørt ytterlige 8 km kommer du til veikryss ved Haugsetvollen. Parker her og gå videre (vei til høyre) forbi setervollene, til du kommer til et  skilt (på høyre side av veien): Haugsetkjølvollen 22 km (merket med rødt bånd.)  Følg denne stien, merket med rødt og noen røde bånd til du kommer gjennom skogen og litt opp i snaufjellet Her kommer du til en «stolpe» som er merket med flere røde bånd (se bilde).  Her tar du av mot høyre og mot ei enslig bjørk som også er merket med rødt bånd  Videre herfra er det ingen sti å følge, men du ser 3 topper. Gå i retning midt mellom de to til venstre. Når du kommer litt opp i stigningen er retningen opp markert med røde bånd på steiner og det trigonometriske  punktet på 1132 moh vil komme til syne!

Denne turen kan kombineres med turen til Mistertjønna

Veslebyringen  974 moh

Koordinater : 61.493665N  011.479339E

Gradering: Middels. ca 3 km en vei.

Beskrivelse: På Åkrestrømmen ta F.v 217 mot Sjøli. Kjør ca 27 km.

Ta oppkjøring til venstre mot Sjølimarka, Byringveien .

Her er en elektroninsk bom Norgesbom,  kr 110. Avbildet og viser betalingsanvisning.

Etter ca 1 km kjør rett fram i et veikryss skiltet Drykjedalen.

Etter nye ca 2 km til får du en rød bu på venstre side og du parkerer på en p.plass høyre side . Rødt bånd viser starten på en sti som går helt til toppen av Veslebyringen. ca 3 km.

Sukkertoppen 905 moh

Koordinater:  61.823192 N  11.519518E

Gradering:  Lett/middels  ca 3 km en vei

Skardtjønna 1196 moh

Koordinater: 61.866349N  11.516676E

Gradering:  Krevende  ca 9,5 km hver vei

Disse to turmålene kas tas på samme tur.

Beskrivelse:Sving av fv 30 på Åkrestrømmen. Følg fv 217 i ca 26 km til du kommer til avkjøring merket Sølen/Gravåsen.  Bompenger kr 50,00 (Vipps el. Kontant)

Kjør 3 km til parkering.  Ved parkeringsplassen er det skilt som viser sti mot Sølen (se bilde).

Følg stien mot Sølen i 3 km.  Du er da kommet til Sukkertoppen, det første av turens turmål.

Her deler stien seg, men begge stiene fører til samme mål (Skardtjønna/Sølen) så det er opp til hver enkelt hvilken sti dere vil følge.  Kanskje en sti opp og den andre ned?  Avstand fra Sukkertoppen til Skardtjønna (turens andre turmål) er ca 6,5 km.

Stiene fra parkering og til Skardtjønna er merket med rødt og noen små varder.  Den er svært tydelig og er derfor ikke merket med røde bånd.

Når du først er ved Skardtjønna anbefales også en tur opp på Midtre Sølen (1755 moh)!!

Kletten (Klettvollen) 919 m.o.h

Koordinater: 61.819654N 011.016041E

Gradering: Lett, men noen bratte partier, ca. 2 km en vei.

Beskrivelse: Kjør fylkesvei 30 til Øvre Rendal, ta av mot Hanestad, og kjør opp lia til du er oppe, og ta

av veien mot Klettvollen. Her er det etter noen meter en bomstasjon som betales med Vipps kr 70,-

Til Klettvollen er det ca. 7 km.

Etter noen kilometer kommer du til Bergsetvollen, her holder du til høyre og fortsett til Klettvollen

som er veienden.

På Klettvollen parkerer du like før du svinger venstre og inn på Klettvollen, merket med røde bånd.

Gå så veien innover på vollen, noen meter til du er ved en nyrestaurert seterbygning.

På venstre hånd går det en tydelig sti venstre oppover, merket med røde bånd. Denne følger du helt

til der den deler seg. Der holder du til høyre, merket med røde bånd, og fortsetter til målet.

Denne turen kan tas sammen med turmål naust v Kivsjøen.

Nauster ved Kivsjøen 808 m.o.h.

Koordinater: 61.786475N 010.973024E

Gradering: Lett krevende Ca 4,5 km hver vei

Beskrivelse: Kjør fylkesvei 30 til Øvre Rendal, ta av mot Hanestad, og kjør opp lia til du er oppe, og ta

så av veien mot Klettvollen. Her er det etter noen meter en bomstasjon som betales med Vipps kr

70,- Til Klettvollen er det ca. 7 km. Etter noen kilometer kommer du til Bergsetvollen, her holder du

til høyre og fortsetter til Klettvollen som er veienden.

På Klettvollen parkerer du like før du svinger venstre og inn på Klettvollen, merket med røde bånd.

Herfra følger du vei/sti sydover langs med et gjerde der det er ei hytte på høyre hånd, og fortsetter

langs stien merket med røde bånd. Etter noen hundre meter går stien nedover, og da ser du etter

hvert en bilvei der det er satt opp skilt med anvisninger mot ulike steder. Du følger anvisningen mot

Hanestadsetra, d.v.s du går rett over veien, og følger godt synlig sti som er merket med røde bånd fra

der den starter og et lite stykke. Stien mot Hanestadsetra er meget synbar og lett og følge. Når du

etter ca 3 km er framme ved et nytt veiskille med stolpe med ulike veianvisninger, så går du over en

liten bekk holder mot høyre merket med røde bånd langs en vei. Like før setervollen, anslagsvis ca.

60-70 meter før setra, tar du av til venstre på sti merket med røde bånd. Denne følger du ca. 1,4 km

helt fram til målet.

Denne turen kan kombineres med tur til Kletten.

Dette turmålet  kan også nås fra Vangvollen  Stien er blåmerket for et par år siden og står på kart, men er litt svak.  Turgruppa har ikke gått denne stien.

Nordre Ælingsåtjønna 811 moh

Koordinater: 61.830626N 011.219427E

Gradering: Utfordrende 9km en vei

Beskrivelse: Ta av RV30 ved bygdebrua og følg skilting mot Fiskevollen. Etter å ha passert en

automatisk bomstasjon kjører du til du kommer til skilt som viser “Engerdalsveien”, denne

er bommet. Parker her og gå “Engerdalsveien” vel 1,5 km, her skiltes “Engerdalsveien” til

høyre inn på en sterk sti som er lett å følge til forbi Kverninghue. Her går ferden videre langs

ei gammel veiled som til dels kan være vanskelig å lese i terrenget, men som er merket med

rød maling på trær og nedsatte pinner og røde bånd, sporadisk også oransje bånd. Følg godt

med på merkinga da lysforholdene erfaringsmessig gjør at den kan være vanskelig å se. Etter

ca 9 km får du N.Ælingsåtjern på venstre side (du er på sørsida), og den gule plakaten står

der “Engerdalsveien” krysser utløpet fra N.Ælingsåtjern.

Denne turen kan kombineres med turen til

Nordre Stenfjellet 992 moh

Koordinater: 61.833711N 011.263218E

Gradering: Utfordrende 11 km en vei

Beskrivelse: Følg merket sti videre til du krysser en liten bekk (med godt vann!) etter

anslagsvis 300m. Etter hvert tar stien deg opp i snaufjellet etter samme veiled som tidligere,

men den er utydelig så bruk øynene godt. I tillegg til rødmaling og røde/oransje bånd er

leden markert med små varder med rødmaling. Da du nærmer deg høyeste punkt kommer

du til en rødmalt pinne med rødt og oransje bånd, herfra går du rett mot toppen, hold litt til

venstre for å unngå våte områder…og etter en god km er du framme ved trig punktet og

plakaten.