RIL har 0 toleranse for vold, overgrep og trakasering!

Etter å ha sittet å sett på programmet «bak fasaden» på tv 2 sist uke – hvor de belyste vold og trakassering i idretten, vil jeg informere alle medlemer om at RIL tar sterkt avstand fra dette og informere dere alle om at vi har et varslingssystem som skal ivareta våre utøveres og medlemmers sikkerhet! VI tar stert avstand fra vold, overgrep og trakassering – det er 0 toleranse for dette RIL!

Vi tar alle meldinger på største alvor – opplever du eller noen du kjenner et ubehag av å være med på aktiviteter i regi DITT idrettslag – ta kontakt!

Nina Kv, Leder

Årsmøte

Årsmøtet avholdes mandag 15.03 klokken 19:00 på Øiseth Hotell.

Saker som ønskes tatt opp, må være Nina Kværnæs skriftlig i hende innen 04. Mars – kvnina@hotmail.com