Årsmøte

Årsmøtet avholdes mandag 15.03 klokken 19:00 på Øiseth Hotell.

Saker som ønskes tatt opp, må være Nina Kværnæs skriftlig i hende innen 04. Mars – kvnina@hotmail.com