Bli medlem

Vi håper du ønsker å være medlem av Rendalen Idrettslag. Medlemskapet er en vesentlig del av idrettslagets inntekt.

Du får ikke noe verv uten å bli forespurt først. De som er med selv eller har barn med i aktiviteter må i tillegg påregne egen treningsavgift og noe dugnadsarbeid.

Alle aktive må betale medlemskontingent fordi Ril betaler forsikring for sine medlemmer. Uten gyldig medlemskap, gjelder ikke forsikringen for den enkelte.

Rendalen Idrettslag setter veldig pris på de som støtter oss, og sier tusen takk!

Vær vennlig og skriv på giro eller i tekstfeltet(nettbank) hvem i familien det er betalt kontingent for, og fødselsdato(dd.mm.åååå) på alle disse. Dette fordi vi plikter å registrere våre medlemmer til Norges Idrettsforbund.

Hvis det ikke blir plass i tekstfeltetet i nettbanken, send mail til «post@rendalenidrettslag.no» med navn og fødselsdato på alle det er betalt for. Merk eposten «medlemskontigent 2021».

Medlemskontingent 2021:

Navn………………………… Født dato:………

Navn………………………… Født dato:………

Navn………………………… Født dato:………

Navn………………………… Født dato:………

Prisen for medlemskap i 2021 er: 

    Barn kr. 200,-

   Voksne kr. 200,-

    Familie kr. 500,-

 Betales til konto nr: 1850 05 30509