Bli medlem

Medlemskontigenten for 2022:

Familie: kr 500,-
Voksne: kr 200,-
Barn: kr 200,-

Betaling av medlemskontingent og treningsavgift skjer ved bruk av faktura som sendes ut på nyåret. For nye medlemmer brukes MinIdrett – https://minidrett.nif.no – Det betyr at man IKKE skal betale med ordinær kontooverføring som tidligere år. All innbetaling skal ha KIDnr. Om man betaler uten KID vil ikke betalingen registreres i medlemsregisteret og man vil per definisjon ikke være medlem. Om du allerede har betalt, ber vi om at du tar kontakt med oss på post@rendalenidrettslag.no så vi får ryddet opp. Dersom man betaler på MinIdrett vi betalinga bli registrert umiddelbart.

Alle som er eller har vært aktiv i en idrett tilknyttet idrettsforbundet, har en profil på MinIdrett uavhengig av om man har tatt den i bruk eller ikke. Om man ikke har tatt den i bruk klikker man på «Ny bruker» oppe til høyre ved innloggingen. Om man registrerer e-postadressa si på MinIdrett får man tilsendt faktura på e-post.

Vi ber om at alle registrerer e-postadresse og telefonnummer på MinIdrett-profilen.

Når kontingenten er fakturert og betalt vil det automatisk bli tilgjengelig digitalt medlemskort/medlemskapbevis på MinIdrett.

Ungdom t.o.m. 17 år går innunder familiemedlemskap. Fra og med det året man fyller 18 år, må en betale for voksen. Det er viktig at det blir gitt beskjed om hvem som er medlemmer i familiemedlemskapet, så vi kan få registrert hvem det er betalt for. Om ikke dette er registrert vil medlemmet/medlemmene som ikke er meldt inn, ikke være registrert som betalt, og vil per definisjon etter loven ikke være registrert som medlem, og vil dermed ikke være forsikret.

Vi ber om forståelse for at vi må være ekstra strenge i år, da innføringa av digitalt medlemsregister betyr at vi må få ryddet i medlemsregisteret vårt, da dette også skal være grunnlaget for medlemsregistreringen til NIF.