Skigruppa

Oddbjørn Hagens Minnepokal tildelt Jan Kristian Kjærnli

«Oddbjørn Hagens minnepokal er en evigvarende pokal. Den tildeles en eller flere personer i Rendalen Idrettslag som har utmerket seg sportslig, administrativt eller på annen måte har nedlagt et arbeid som har vært positivt for idrettslaget. «

Fv: Gjertrud Lutnæs – leder Rendalen Idrettslag, Tor Inge Nytrøen – leder skigruppa, Jan Kristian Kjærnli

Jan Kristian Kjærnli tildeles Oddbjørn Hagens Minnepokal for sin fremdragende innsats i langrennssporten gjennom klubbrenn, kretsrenn, nasjonale renn og nå også internasjonalt i Scandinavisk cup!

Vi i Rendalen Idrettslag takker deg for det gode forbilde du er, gratulerer med tildelingen og ønsker deg lykke til med videre satsing!

Les mer

Oversikt skilek og skitreninger, klubbrenn og renn i regionen

Les mer

Nord Østerdal Kraftlag støtter RIL med 50 000!

Rendalen Idrettslag søkte på slutten av 2021 Nord-Østerdal Kraftlags «Gode Formål» om økonomisk støtte i forbindelse med utbedring av lyspunkter ved lysløypa på Elvål. NØK har godkjent søknaden og støtter idrettslaget med 50 000 kroner til dette formålet!

Rendalen Idrettslag takker NØK for deres bidrag!

Les mer

Klubbrenn vinteren 2022

Les mer

Barmarkstrening på Elvål

Skigruppa inviterer til barmarkstreninger på onsdager fram til jul for 5. klasse – 10. klasse kl. 18.00-19.30. Fin trening for alle om de ønsker å gå på ski eller som grunntrening til andre idretter. Oppstart onsdag 20. oktober.

Velkommen!

Les mer