Minnegave!

I forbindelse med Bjørn Brennoddens bortgang mottok idrettslaget en pengegave. Bjørn var lidenskapelig opptatt av ski og i den forbindelse har idrettslaget besluttet at pengene skal være et bidrag i det nye tidtakingssystemet som ble kjøpt inn i forbindelse med det 80. Mora rennet i vinter.

Tusen takk!

Informasjon om Coronaviruset og klubbens aktivitet!

Som kjent fra tidligere i dag er Åkrestua, Renheim, samt bassengene i kommunen steng for alle aktivitet utenom undervisningen inntil videre, grunnet smittefare. Se kommunens hjemmeside!

Basert på rådene som gis går uteaktiviteter i regi idrettslaget som normalt inntil videre. 

Vi ber om at alle følger rådene som gis av Norges Idrettsforbund og helsemyndighetene.

Har du symptomer eller har vært i kontakt med noen som har vært på reise i utsatte områder/ blitt utsatt for smitte ber vi  deg følge anbefalte råd og retningslinjer!

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/