Nyheter

Rendalen Idrettslag (RIL) har som hovedmål å gi alle innbyggere i kommunen et allsidig og godt aktivitetstilbud.

Foredrag med Jan Ole Johnsgård!

Mental Helse Rendalen og Stor-Elvdal inviterer alle interesserte til Kulturparken 2.juni 18.00-21.00 for å høre på Jan Ole Johnsgård fortelle om sitt liv, tilknytningen til idrettsmiljøet i Ren-Eng og hvordan han vil bli en stemme for overgrepsrammede!

Se Mental Helse sin hjemme side:

https://mentalhelse.no/kalender/58-rendalen-og-stor-elvdal/2292-foredrag-jan-ole-johnsgard

Les mer

Signert protokoll Årsmøtet 2022 samt valg nye representanter ligger nå under fanen «Dokumenter».

Les mer

Vi gratulerer RIL-kjører Ola Martinsen med en flott 4.plass i FL-1200 i Finnmarksløpet!

Les mer

Oddbjørn Hagens Minnepokal tildelt Jan Kristian Kjærnli

«Oddbjørn Hagens minnepokal er en evigvarende pokal. Den tildeles en eller flere personer i Rendalen Idrettslag som har utmerket seg sportslig, administrativt eller på annen måte har nedlagt et arbeid som har vært positivt for idrettslaget. «

Fv: Gjertrud Lutnæs – leder Rendalen Idrettslag, Tor Inge Nytrøen – leder skigruppa, Jan Kristian Kjærnli

Jan Kristian Kjærnli tildeles Oddbjørn Hagens Minnepokal for sin fremdragende innsats i langrennssporten gjennom klubbrenn, kretsrenn, nasjonale renn og nå også internasjonalt i Scandinavisk cup!

Vi i Rendalen Idrettslag takker deg for det gode forbilde du er, gratulerer med tildelingen og ønsker deg lykke til med videre satsing!

Les mer

ÅRSMØTE I RENDALEN IDRETTSLAG 2022

15. mars klokken 19:00

Øiseth Hotell.

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen og saksliste.
  3. Velge ordstyrer, sekretær, samt 2 til å underskrive protokollen.
  4. Laget og gruppene sine årsmeldinger.
  5. Laget og gruppene sine regnskap.
  6. Innkomne saker og forslag.
  7. Vedta lagets og gruppenes budsjett, med arbeidsplaner.
  8. Valg

Saker som ønskes tatt opp, må være Gjertrud Lutnæs skriftlig i hende innen 1.mars 2022. De fleste årsmøtepapirene vil bli lagt ut på hjemmesiden før årsmøtet. Øvrige papirer fås ved å kontakte Gjertrud Lutnæs, tlf 959 73071, gjertrud.lutnaes@gmail.com  etter 8.mars 2022.                    

Styret/RIL

Les mer