Nyheter

Rendalen Idrettslag (RIL) har som hovedmål å gi alle innbyggere i kommunen et allsidig og godt aktivitetstilbud.

Oddbjørn Hagens Minnepokal tildelt Jan Kristian Kjærnli

«Oddbjørn Hagens minnepokal er en evigvarende pokal. Den tildeles en eller flere personer i Rendalen Idrettslag som har utmerket seg sportslig, administrativt eller på annen måte har nedlagt et arbeid som har vært positivt for idrettslaget. «

Fv: Gjertrud Lutnæs – leder Rendalen Idrettslag, Tor Inge Nytrøen – leder skigruppa, Jan Kristian Kjærnli

Jan Kristian Kjærnli tildeles Oddbjørn Hagens Minnepokal for sin fremdragende innsats i langrennssporten gjennom klubbrenn, kretsrenn, nasjonale renn og nå også internasjonalt i Scandinavisk cup!

Vi i Rendalen Idrettslag takker deg for det gode forbilde du er, gratulerer med tildelingen og ønsker deg lykke til med videre satsing!

Les mer

ÅRSMØTE I RENDALEN IDRETTSLAG 2022

15. mars klokken 19:00

Øiseth Hotell.

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen og saksliste.
  3. Velge ordstyrer, sekretær, samt 2 til å underskrive protokollen.
  4. Laget og gruppene sine årsmeldinger.
  5. Laget og gruppene sine regnskap.
  6. Innkomne saker og forslag.
  7. Vedta lagets og gruppenes budsjett, med arbeidsplaner.
  8. Valg

Saker som ønskes tatt opp, må være Gjertrud Lutnæs skriftlig i hende innen 1.mars 2022. De fleste årsmøtepapirene vil bli lagt ut på hjemmesiden før årsmøtet. Øvrige papirer fås ved å kontakte Gjertrud Lutnæs, tlf 959 73071, gjertrud.lutnaes@gmail.com  etter 8.mars 2022.                    

Styret/RIL

Les mer

Oversikt skilek og skitreninger, klubbrenn og renn i regionen

Les mer

Nord Østerdal Kraftlag støtter RIL med 50 000!

Rendalen Idrettslag søkte på slutten av 2021 Nord-Østerdal Kraftlags «Gode Formål» om økonomisk støtte i forbindelse med utbedring av lyspunkter ved lysløypa på Elvål. NØK har godkjent søknaden og støtter idrettslaget med 50 000 kroner til dette formålet!

Rendalen Idrettslag takker NØK for deres bidrag!

Les mer

Klubbrenn vinteren 2022

Les mer