ØVERSJØEN 797 MOH.

«10 på topp» kassa er på plass!     

Kartblad: 1918 I  UTM 32 koordinater: Ø627266 N6862367 ca.

Øversjøen 797moh.
Øversjøen 797moh.

Veibeskrivelse: 

Hit kommer en ved å kjøre RV 30 og ta av veien ved bygdebrua i Øvre Rendal merket mot Fiskevollen. Følg denne ca 1,5 km, ta av til høyre mot Fiskevollen(bompenger). Følg denne veien til avkjøring skiltet mot Misterdalen (til høyre).  Når du kommer inn mot setervollen i Misterdalen kjører du til venstre (rødt bånd).  Her må du betale bompenger en gang til.  Etter noen hundre meter sving til høyre på Markenveien, kjør over brua og parker ved skilt mot Sølen/Fiskevollen. Her starter rødmerket sti (også merket med noen røde bånd) mot Sølen/Fiskevollen. Følg denne stien til du kommer nesten på høyeste punktet, her kan du ta av til Tissvola.

For å komme til Øversjøen fortsetter du på den rødmerkede stien videre innover. Etterhvert begynner stien å gå utover igjen og da kommer du til et stiskille.  Hold til høyre (merket med røde bånd) Følg denne stien til du kommer til «en samling» med røde bånd på venstre side. Ta til venstre og følg røde bånd ned mot Øversjøen (dårlig sti, men mange røde bånd).  Kassa er plassert på en haug nede ved vannet.  Idyllisk sted! Fristet til et bad!

Turmålet befinner seg innenfor Sølen landskapsvernområde  og vi ber om at det tas hensyn og at kulturminner, som det finnes mange av i fjellet, ikke blir ødelagt.  Gamle varder er også kulturminner som bør tas vare på, ikke plukkes ned og erstattes med nye.  Dette gjelder også generelt når man ferdes i fjellet!  God tur!