ØRSJØVOLA 968 MOH.

«10 på topp» kassa er på plass!

Kartblad: 2018 IV  UTM 32 koordinater: Ø639288 N6858456

Ørsjøvola 968 moh
Ørsjøvola 968 moh

Veibeskrivelse: 

Fra Rendalen kjører du Engerdalsveien Fv 217 til avkjøring til Grøndalen hyttefelt (fra Åkrestrømmen ca 25 km).               Bompenger kr 50.  Følg veien og ta til høyre, skiltet hyttefelt C. Følg veien videre til parkering (3,3 km fra bommen), her er det gapahuk og stien starter ved ei stor furu, merket med røde bånd.                      Det er sti helt fram til Søre Ørsjøen. Første stiskille tar du til venstre (da det til høyre går til Ørsjøtjønna).  Det er mange stier og bekker oppover her, men du skal ha Ørsjøbekken på høyre side nesten opp til sjøen. Det er bruer over noen bekker, fin vadeplass med sandbunn på et sted og litt vanskelig å passere på et tredje sted (Mye vann i bekkene da kassa ble satt ut).                                                     Det er merket med røde bånd, men pga av mye vann i bekkene måtte vi søke litt opp og ned for å finne egnet passeringssted. Her kan det være mangelfull merking, men god sti finnes på andre siden av bekken.

Rett før Søre Ørsjøen er det merket med røde bånd på stien rett østover. Ved ca 900 moh forlater du stien, og tar til venstre. Det er tørt og fint terreng å gå på til toppen, ca 2 km. Her er det røde bånd som viser retningen til en stor sten som kassa er plassert                      på 968 moh.

Dette er en flott og lang tur der du bør avsette hele dagen og ta med kart og nok mat og klær.

Det er flere veier å gå til dette målet, så se på kartet!