TISSVOLA 1198 MOH.

«10 på topp» kassa er på plass! 

Kartblad: 1918 I   UTM 32 Koordinater: Ø626140 N6862068

Tissvola 1198moh.
Tissvola 1198moh.

Veibeskrivelse: 

Hit kommer en ved å kjøre RV 30 og ta av veien ved bygdebrua i Øvre Rendal merket mot Fiskevollen. Følg denne ca 1,5 km, ta av til høyre mot Fiskevollen(bompenger). Følg denne veien ca 7 km til avkjøring skiltet mot Misterdalen (til høyre).  Når du kommer inn mot setervollen i Misterdalen (etter ca 6km) kjører du til venstre (rødt bånd).  Her må du betale bompenger en gang til.  Etter noen hundre meter sving til høyre på Markenveien, kjør over brua og parker ved skilt mot Sølen/Fiskevollen. Her starter rødmerket sti (også merket med noen røde bånd) mot Sølen/Fiskevollen. Følg denne stien til du kommer nesten på høyeste punktet.   Til Tissvola har vi merket mot høyre med flere røde bånd den retningen vi anbefaler å gå opp.  Her er det bratt og en del klatring i stein mot toppen. Du belønnes med flott utsikt når du kommer opp.  Kassa står ved det trigonometriske punktet.

Felles utgangspunkt som Øversjøen og som fint kan tas på samme dag hvis en ønsker det.

Turmålet befinner seg innenfor Sølen landskapsvernområde  og vi ber om at det tas hensyn og at kulturminner, som det finnes mange av i fjellet, ikke blir ødelagt.  Gamle varder er også kulturminner som bør tas vare på, ikke plukkes ned og erstattes med nye.  Dette gjelder også generelt når man ferdes i fjellet!  God tur!