Innvilget søknad om spillemiddeltilskudd

HURRA!! Vi har fått en gla`beskjed! Vi fikk innvilget søknaden vår om spillemiddeltilskudd til anlegget på Kværnesodden! Det vil si at vi har fått et tilsagn på inntil kr 98 000. TUSEN TAKK til RENDALEN KOMMUNE for god hjelp og oppfølging. Vi gleder oss til å ta i bruk anlegget!