Årsmøte gjennomført

Årsmøte ble gjennomført tirsdag 24.april på Mistra Hotell.

Etter forslag fra et av medlemmene, ble det enstemmig vedtatt at Rendalen Idrettslag skal sette inn et varslingsystem  i sitt organisasjonskart, slik at medlemmer har mulighet til å varsle om trakassering, mobbing og seksuelle overgrep hvis det skulle forekomme.

Det ble ikke valgt ny leder. Jeg fungerer fortsatt i vervet, i påvente av en ny kandidat.  Under finner du protokoll fra møtet.

Referat årsmøtet 2018 pdf

Linda Døsen