17. MAI PÅ SVANKLETTEN

Svankletten 17. mai

Det blir eftastur til SVANKLETTEN.  Oppmøte ved Pargasbua på Hornset                    kl 18:00. Samkjøring videre. Fra parkering er det ca 1. km å gå i jevn stigning. Noen bløte partier. Vi markerer nasjonaldagen og DNTs 150 års jubileum med litt forfriskninger på toppen.

 TA MED FLAGG!              Værforbehold!                                   

Kontaktpersoner: Betty – 970 97 291 og Berit – 977 31 244