VESTRE KVITÅSEN 901 MOH.

«10 på topp» kassa er på plass!

Kartblad: 2018 III   UTM 32 koordinater: Ø631719 N6842330

Vestre Kvitåsen 901 moh.
Vestre Kvitåsen 901 moh.

Veibeskrivelse: 

Følg RV. 217 fra Åkrestrømmen og forbi Renåvangen. Ta av til høyre (elektronisk bom- bet. med kort) og følg Osdalsveien ca. 7 km til parkeringsplass ved nordenden av et tjern. Gå sør-vestover opp lia (merket med røde bånd) til du kommer på sti som fører fram til varden og turkassa, ca. 20 min. fra  bilen og til toppen.