RØDVOLA 877 MOH.

«10 på topp» kassa er på plass!

Kartblad: 1918 I   UTM 32 koordinater: Ø612922 N6871637 ca.

Ved røverhula på Rødvola ca 877moh.
Ved røverhula på Rødvola ca 877moh.

Veibeskrivelse: 

Kjør RV 30 til Elvål, ta av mot Unset FV665 og kjør gjennom Unset grenda til avkjøring mot Søvollen (fjellveien). Følg denne veien ca 1,2 km til skiltet avkjøring til høyre mot Rødvola hyttefelt. Følg denne veien ca 1,2 km til avkjøring til venstre ved ei info tavle og en vannpost(merket med røde bånd). Følg denne veien forbi noen hytter og til veien slutter. Parker her og gå traktorvei videre. Veien er blåmerket + at vi har merket noen steder med røde bånd. Etter ca 2 km er det merket med røde bånd der du tar av til venstre og går opp på Rødvola. Her er det ingen sti men følg de røde bånda, ca 700m. Kassa står oppå Røverhula 🙂