Nord Østerdal Kraftlag støtter RIL med 50 000!

Rendalen Idrettslag søkte på slutten av 2021 Nord-Østerdal Kraftlags «Gode Formål» om økonomisk støtte i forbindelse med utbedring av lyspunkter ved lysløypa på Elvål. NØK har godkjent søknaden og støtter idrettslaget med 50 000 kroner til dette formålet!

Rendalen Idrettslag takker NØK for deres bidrag!