Klubbrenn vinteren 2022

Onsdag 5. januar

Onsdag 19. januar

Onsdag 2. februar

Onsdag 16. februar

Klubbmesterskap 19. mars og Barnas skileker 23. januar.

Påmelding via Vipps med innbetaling av startkontingent til nr: 594617 innen onsdag kl 16.00 . Her vil vi ha for- og etternavn på løper samt klassetrinn. Vi har forøvrig måttet øke kontingenten i år så den er nå på kr. 80 pr løper. Opplegget er ellers som i fjor, alt foregår ute med kiosksalg, utdeling av startnummer og REGISTRERING AV ALLE SOM IKKE SKAL GÅ RENN MEN SOM SKAL INN PÅ STADIOEN ut fra smørebua. HUSK OG HOLDE METER`N, det er nasjonale krav vi må forholde oss til. Dette gjelder over alt. Både i kiosk-køa samt i start og mål området. Både for løpere og tilskuere!

Velkommen til nok en sesong med skiglede 🙂