Kjøp/salg av brukt idrettsutstyr

Barneidrettsgruppa og skigruppa skal ha kjøp/salg av brukt idrettsutstyr torsdag 6. november på Elvheim.
Så rydd og se over om du vil kjøpe eller selge noe.

Mer info kommer senere!