Idrettskole

Barneidrettsgruppa starter opp med idrettsskole torsdag 4 september.0-5 år frilek klokka 17.00-17.30 på Renheim, foreldrene har sjøl ansvaret.
5 år-1 klasse klokka 17.30-18.30 på Renheim.
2-3 klasse klokka 17.30-18.30 barmarkstrening ute på Elvål.
Vel møtt til ny sesong, og fint om foresatte hjelper til på de minste gruppene