Nyheter

Rendalen Idrettslag (RIL) har som hovedmål å gi alle innbyggere i kommunen et allsidig og godt aktivitetstilbud.

Idrettens skadetelefon for barneidretten

Rendalens idrettslag har fått informasjon om at Idrettens Skadetelefon fra dags dato er tilgjengelig med sin rådgiving for alle innenfor barneidretten. Dette er et fantastisk supplement til dagens forsikringsordninger, som vil fortsette å løpe uendret, uavhengig av dette.

Telefonnummeret til Idrettens Skadetelefon er 02033

Les mer

Årets 10 på topp i Rendalen

Det vil i år (2014) bli satt ut kasser på følgende turmål:

Les mer

Årsmøte

Ril har avholdt årsmøte 19. mars 2014, og dokumenter fra årsmøte finner dere på siden som heter Styringsdokumenter.

Les mer