Nyheter

Rendalen Idrettslag (RIL) har som hovedmål å gi alle innbyggere i kommunen et allsidig og godt aktivitetstilbud.

Årsmøte

Ril har avholdt årsmøte 19. mars 2014, og dokumenter fra årsmøte finner dere på siden som heter Styringsdokumenter.

Les mer