Pilegrimsbua 850 moh.

«10 på topp» kassa på plass!

Åpen bu langs Pilegrimsstien i Rendalen.
Pilegrimsbua – åpen bu. Fint turmål sommer og vinter.

 

Kartblad 1918II      UTM koordinater:  32V0625550E 6840000N    

  
Veibeskrivelse: 

Kjør FV217 fra Åkrestrømmen mot Engerdal/Drevsjø, når Renåvangen er passert – ta til høyre inn på Østvollveien (bomvei bet. m/kort). Følg Østvollveien (hold til høyre i første veikryss) helt til veien slutter på Renåtangen. Her er det lettest å parkere. Like før parkeringa, på høyre side, går veien mot øvre del av hyttefeltet. Følg denne ca 600m til skiltet mot Pilegrimsbua. Ta til venstre og følg stien, du kommer etter hvert inn på pilegrimsstien. Etter ca 2,5km kommer Norde Rensjøen og Pilegrimsbua til syne. Vi har merket med noen røde bånd og pilegrimsstien er rødmerket.

Kan også gå fra hyttefeltet i Renåfjellet (ikke merket av oss).