Nyheter

Rendalen Idrettslag (RIL) har som hovedmål å gi alle innbyggere i kommunen et allsidig og godt aktivitetstilbud.

Årsmøte gjennomført

Årsmøte ble gjennomført tirsdag 24.april på Mistra Hotell.

Etter forslag fra et av medlemmene, ble det enstemmig vedtatt at Rendalen Idrettslag skal sette inn et varslingsystem  i sitt organisasjonskart, slik at medlemmer har mulighet til å varsle om trakassering, mobbing og seksuelle overgrep hvis det skulle forekomme.

Det ble ikke valgt ny leder. Jeg fungerer fortsatt i vervet, i påvente av en ny kandidat.  Under finner du protokoll fra møtet.

Referat årsmøtet 2018 pdf

Linda Døsen

Les mer

10 PÅ TOPP 2018

DNT 150 år

 

Snøen smelter, trekkfuglene er tilbake og «mai du skjønne» er snart her. Da er det på tide å presentere sommerens «10 på topp» 🙂  og  fellesturer.  

Vi tar som vanlig forbehold om åpne fjellveier, men håper at kassene skal være på plass fra ca 18. juni. De står ute til 20. september i år.

Årets :   10 PÅ TOPP 2018  og fellesturer.

NB-NB: Svankletten er byttet ut med Vardhammaren!

17. mai tur

Vi legger inn et forslag til veibeskrivelse for hvert turmål.   Det kommer her på hjemmesida etter hvert som kassene er på plass.

Les mer

Nytt årsmøte!

Det var innkalt til årsmøte tirsdag 20.mars. Da møtte det for få til at årsmøtet kunne bli vedtaksført, og det ble derfor ikke gjennomført. Ny innkalling kommer nå: tirsdag 24.april klokka 19.00 på Mistra Hotell.

Innkallingen finner du her: Plakat nytt årsmøte

Sakspapirer finner du under innlegget for første innkalling.

Vel møtt!

Les mer

Saksliste og øvrige sakspapirer

RIL avholder som annonsert årsmøtet på Mistra hotell, tirsdag 20.mars kl 19.00. Se vedlagt saksliste og øvrige sakspapirer.

Vedlagt ligger også hovedstyrets redegjørelse for ekstrabevilgning på 250 000 kroner til prosjekt Kværnesodden.

Vel møtt!

Saksliste med innstilling årsmøte 2018

Årsmelding RIL 2017

Arbeidsplan 2018

Organisasjonsplan RIL 2018

Prosjekt Kværnesodden

Valgkomiteens innstilling 2018

 

 

 

 

Les mer

Årsmøte i RIL avholdes tirsdag 20.mars på Mistra Hotell

RIL avholder årsmøtet på Mistra Hotell, tirsdag 20. mars kl. 1900.

Se vedlagt saksliste. Øvrige sakspapir blir lagt ut en uke før møtet

Vel møtt!

Plakat årsmøte 2018

 

 

 

Les mer