Oddbjørn Hagens Minnepokal 2021

Oddbjørn Hagens Minnepokal har på årsmøtet i dag blitt tildelt Johan Grindflek og Tore Hornseth for deres innsats i Rendalen idrettslag!  

«Johan og Tore, Dere har driftet idrettslaget i mange år, tatt ansvar og nedfelte mange gode styringsdokumenter som fortsatt brukes til den daglige driften av idrettslaget.  

Dere har vært et tospann, som har bidratt og opprettholdt aktiviteten og tilbudet i vårt idrettslag i mange år. Dere har hatt oppgaver både i hovedstyret og på samme tid viktige  roller i undergruppene.  

Idrettslaget vil med det takke dere, for innsatsen og ønsker i år å tildele dere to Oddbjørns Hagen minnepokkal!»