MARSFJELLET 1228 moh

«10 på topp» kassa er på plass! 

UTM koordinater 32N: 6872217N 622101Ø

Utsikt mot Sølen fra Marsfjellet 1228 moh

 

Veibeskrivelse: Marsfjellet er idag besteget og vi har gått fra Haugsetkjølvollen. (Pga stengte fjellveier valgte vi denne traseen ved utsetting av kassa). Kjør fra rv 30 mot Haugseth . Fra Ustu Haugseth er det skiltet 7 km til Kjølvollen. Bompenger 50 kr. Parker ved anvist plass. Merking er i form av rød/orange bånd, rød merking og varder. Det er meget god sti de første 5 km og deretter supert turterreng med delvis sti resten. En flott langtur med strålende utsikt fra toppen. 10 km hver vei.
Opprinnelig tenkt trase fra Tannvoltangen (etter veien til Fiskevollen/Sølensjøen). Ikke merket og ikke sti. Ca 5 km hver vei. Fin utsikt hele veien.

HUSK kart på denne turen! Og turen anbefales ikke i tåke!