KVITSKJÆRET 680 moh

«10 på topp» kassa er på plass!  

Utsikt fra Kvitskjæret, 680 moh

UTM koordinater 32N: 6840059N 621086Ø

Veibeskrivelse: 

Fra Mistra hotell ta Rv 217 mot Engerdal . Kjør ca  1 km og ta til høyre på Nybergetveien. Følg denne vel 2 km til du kommer til Slåttenveien. Ta til venstre. Etter ca 2 km passerer du Slåtten ( står Bergholt på kartet.) Etter ytterligere ca 1 km kommer du til et veikryss. Parker her.                       (Kan også følge Fv 607 mot Sjølisand, etter ca 1 fra YX tar du til venstre opp Slåttveien. Etter ca 1,3 km kommer du inn på den merkede ruta mot Slåtten).

Gåturen starter her på en gammel traktorvei, rett fram i veikrysset.  God stigning på god vei ca 1 1/2 km. Ta av til venstre. Dårlig sti, men godt merket i ca 600 m. Kassa står 20- 30 m fra «stupet».

Flott utsikt, men FARLIG STUP!       Pass godt på barna her!

Det er merket med røde bånd.