Fellestur gml tufter

TUREN ER AVLYST !!!! VÆRMELDINGA SIER MYE REGN.

I samarbeid med Rendalen historielag skal vi gå på gamle tufter etter «Stenfjellvollen» ved Volltjønna nord-øst for Lomnes i Rendalen.

Lørdag 10. august 2019 kl. 09:00 AVLYST!!!!

Turer starter fra tømmerplassen ved Lomnesveien litt nord for Lomnessbrenna. Vi går de første 2 km i motbakke på traktorvei opp til Lomnessetra. Deretter sti i variert fjellterreng med noe myr og stein i retning Volltjønna. Totalt ca 7 km en vei.

Utsikt nordover Volltjønna. Her kan vi ta en rast ut på dagen.

Stenfjellvollen: Det skal være tufter etter sju hus, der to av dem har hatt ildsted (åre). Det er aldri funnet noe skriftlig historie om denne vollen så det er umulig å si noe med sikkerhet hva slags boplass dette har vært, eller når den ble brukt og hvem som brukte den.

Vi vil også se om vi finner en registrert skålgrop i samme område. dette er en type bergkunst som er registrert på samme måte som helleristninger.

Ta med nødvendig mat og klær for en dag ute i fjellet. Kontaktperson: Arne Midtskogen tlf: 959 81 892. Værforbehold!