DNT Nord-Østerdal

ÅRSMØTE onsdag 11. mars 2020. Klokken 18:00.

Årsmøte holdes på Rønningen Gård, Rønningslemmen – Dalsbygda.

  • Konstituering
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Arbeidsprogram
  • Budsjett
  • Innkomne forslag
  • Valg

Det blir servering av mat og kaffe.

Velkommen

  • Styreleder Vigdis Vestby