VELKOMMEN TIL TRENING I GYMSALEN PÅ RENHEIM HØSTEN 2016

Barneidrettsgruppa starter opp igjen med turn og hallaktiviteter torsdag 17.oktober. Det vil bli delt inn i to grupper som før:

Gruppe 1 kl. 17.30-18.30: 5- åringer og 1. klasse.
Gruppe 2 kl. 18.30-19.30: 2. og 4. klasse.
Barn under 5 år kan delta sammen med foreldre, men skal tas til side hvis aktiviteten blir for vanskelig for dem.

Foreldre oppfordres til å være til stede på treningene for å hjelpe trenerne, og ta hånd om ev skader og konflikter. På turn flere foreldre hjelpe til på stasjonene.

Alle barn som deltar må være medlem i Rendalen idrettslag, dette er p.g.a forsikring ved eventuelle skader. Dersom medlemskontingenten ikke er betalt, får dere ikke barnet delta på treningene.

 

Under følger en oversikt over hvem som trener de ulike gruppene:

UKE 5ÅR – 1.KLASSE 2.- 4.KLASSE
42 Gerd Janne Simensen Gerd Janne Simensen
43 Heidi Romenstad Haagen Ingebrigtsen
44 Stefanie Iversen Halgrim Breie
45 Lars-Jørgen Romenstad Halvor Lillestu
46 Vegard Mømb Kai Grøndal
47 Heidi Romenstad Haagen Ingebrigtsen
48 Stefanie Iversen Halgrim Breie
49 Gerd Janne Storli Simensen Gerd Janne Storli Simensen
50 Heidi Romenstad Kai Grøndal

 

Hilsen Barneidrettsgruppa v/ Stefanie & Heidi