Vardhammaren 586 moh

Kassa er på plass!

UTM koordinater: 6852124N 615390Ø

DENNE TOPPEN ERSTATTER SVANKLETTEN !!

Etter at vi har hatt henvendelse fra Rendalen kommune og Fylkesmannen i Hedmark har turgruppa besluttet å flytte turkassa som skulle vært plassert på Svankletten til Vardhammaren. Dette av hensyn til en rødlistet art som er sårbar for forstyrrelser i aktuell periode.

Klippekortet er ikke endret, så klipp kortet  der det står

Vardhammaren 586moh

Svankletten.   

Veibeskrivelse:

Fra Rv 30 Hornset –  skiltet mot Berget og kjør over brua. Ta til høyre mot Lomnes, etter 800m ta til venstre inn på Lomnesveien. Følg denne grusveien 2,5km til avkjøring/parkering på venstre side ( nå i mai) er det skogsdrift i område med mye tømmer her. Tenk over hvor du parkerer, så tømmerdriften ikke blir hindret). Herfra går det en traktorvei opp lia, ca 1,5km, med jevn stigning. Merket med røde bånd, flere bånd i sti/vei kryss. Når det begynner å flate litt ut – må du følge veien ca 100m til. Røde bånd på venstre side – ta av her og kassa står ca 100m inn på moen. Det er fin utsikt oppå her, men vær OBS for det er veldig bratt ned.