Salg av Klubbhuset – Åkrestrømmen – frist 26.4.16

Etter årsmøtevedtak fikk styret fullmakt til å gå videre med et evt salg av klubbhuset etter bestemte kriterier.

Det ble holdt visning/infomøte på klubbhuset fredag, 15.4 kl. 1500. Interessenter som ikke kunne møte, men ønsker info, se vedlegg.Visningsdokument 15.4.16