Ryensjøen 846 moh

Kassa er på plass!

UTM koordinater: 6829239N 645398Ø

Kan kombineres med N. Raufjellet (Øverbekken)

Ryensjøen 846 moh

Veibeskrivelse: 

Felles for begge:

Utgangspunkt: Åkrestrømmen.

Kjør Fv 217 mot Drevsjø i 11,5 km og ta av til høyre etter at du har passert Renåvangen, Osdalsveien (bom betaling med kort), og videre 1km til nytt veikryss. Ta så til venstre, Osdalsveien (rødt band) og følg denne ca. 8,3 km til veikryss ved bu. Hold til venstre og kjør Osdalsveien videre i ca. 30 km (!). Veien er i rimelig bra stand, men er delvis smal og svingete. Du passerer blant annet Hagensetra, Illevoldssetra og Kværnessetra og kommer etter hvert til plassen Bekken hvor det er bebyggelse med mange småhytter/brakker (da er det snaut 1 km igjen til oppkjøringa til Øverbekken). Her er det skilt og merket med røde band. Ta av til venstre, kjør ca. 5,6 km til P-plass og gå de siste meterne (ca. 200) opp til Øverbekken seter.

Til Ryensjøen                                                                                                                           Fra Øverbekken seter –                                                                                                                                                                                  Gå sti merket Munkbetsetra. Etter ca. 5 km kommer du til Ryensjøen. Kassa står i gapahuken. Det er sterk sti hele veien, og over alle bløte områder er det lagt klopper.

NB! NB! Gangbrua over Storbekken (ca. 1 km fra Øverbekken) har « gått fløyten», så inntil det blir bygd ny bru er dette et godt tips: Ta med ekstra sko (og eventuelt stav) og vass over! Da går det fint!