Oddbjørn Hagens minnepokal

Kari J. Høye ble på RIL sitt årsmøte tildelt Oddbjørn Hagens minnepokal.    

Overrekkelse av pokalen til Kari.
Overrekkelse av pokalen til Kari.

Vel fortjent etter å ha bidratt i flere verv i RIL, nesten sammenhengene, siden åtti tallet.                        RIL har mange som står på, men vi syntes Kari sin innsats fortjente en ekstra oppmerksomhet.                  Kari sitter nå som leder i turgruppa, siden 2009, og fortsetter med det.

Vi gratulerer med utmerkelsen, og håper hun fortsetter å ha det moro i dette vervet framover.