Medlemskontingent 2016

Godt Nytt år!

Medlemskontingenten i RIL følger kalenderåret. Under arkfanen: Om/Bli medlem, finner dere opplysninger for betaling av årets kontingent. Vi håper flest mulig som ikke aktivt deltar, også støtter oss som medlem. Tegn gjerne et familiemedlemsskap. For de som spiller fotball, vil det i tillegg komme en egen treningsavgift.