KLETTEN 907 moh.

Denne Kletten ligger ved Hanestadvollen.

«10 på topp» kassa er på plass!  

Kartblad 1918 IV            UTM 32 Koordinater Ø603227 N6854176

Utsikt mot Kivsjøen
Utsikt mot Kivsjøen

Veibeskrivelse:

Fra Øvre Rendal følger du veien mot Hanestad, 5 km opp lia. Kjør Klettvollveien  innover til Klettvollen (8 km, bompenger).  Like før Klettvollen kommer du til et veiskille, følg veien rett fram (høyre). Dette er veien til den nederste setra på Klettvollen.                                        Etter 150-200 m kommer du til et skilt, merket Hanestadsetra 3 km. Vis hensyn når du parkerer, slik at du ikke stenger veien!  Hvis det er ”trangt om plassen” er det en parkeringsplass 50 m opp etter veien som går til venstre.  Følg stien (blåmerket og noen røde bånd) til Hanestadsetra.  Fra setra følger du grusveien rett fram.  Følg veien ”gjennom en U-sving” til høyre og fram til ei lita hytte. Her tar det av en dårlig sti til venstre opp til ei lita myr.  Følg venstre myrkant og gå rett fram opp til den høgda hvor kassa står.   Merket med røde bånd. Fra Hanestadsetra til ”10 på topp kassa” er det ca 1 km.  På Kletten er det flere ”små kletter”.  Ta turen bortom flere, det er fin utsikt!

Et annet alternativ er å gå fra Vangvollen. Fra Vangvollen til Hanestadsetra er det 8 km.  Turgruppa har ikke merket opp denne traseen.