Gloføkkampen 1325 MOH

Kassa er på plass!

UTM koordinater: 6889548N 633473Ø

Årets høyeste topp 🙂

Varden på Gloføkkampen 1325moh

Veibeskrivelser: 

Ta  av Rv 30 på Elvål mot Unset/Finstad. Kjør gjennom Unsetgrenda og sving av mot Sølendalen/Søvollen, Fjellveien. Etter ca  1,5 km kommer du til bomkassa.  Betaling med kort (Sølendalsveien). Følg veien  i ca 29 km. til setervollen på Storlegda.

Du parkerer i et grustak lengst sør, til høyre, nesten øverst på vollen. Her starter merking med røde bånd og stien tar av bare noen meter fra parkering.
Det er sterk sti det meste av veien opp, men kan være svakere på noen myrpartier. Det er noen stikryss , men her er merket med røde bånd. Etter ca 4,6 km tar du skarpt til venstre, her er det vanskelig med merking, men gammel rød maling på steiner kan skimtes. Etter 400 m  kommer et nytt veikryss der det går over i sterkere sti. Etter enda 1,3 km kommer du til en varde og du forlater her stien som går til Johnsgård, Sømådalen, og går 90 grader til høyre.  Det er 700m til toppen.  På toppen her går grensen mellom Engerdal og Rendalen.
Fra parkering til toppen er det ca 7 km.
Obs. Rugende fugl på reir tett ved stien.  Ikke forstyrr !!