Friidrettstrening på Åkrestrømmen

Det er friidrettstrening for 1-3.klasse på banen på Åkrestrømmen tirsdager kl. 17.30-18.30 fram til skoleslutt.