EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

RENDALEN IDRETTSLAG 2018

Onsdag 31. oktober kl. 20:30

Kommunehuset.

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen og saksliste.
  3. Velge ordstyrer, sekretær, samt 2 til å underskrive protokollen
  4. Valg
    1. Valg av leder

Papirer kan fås ved å kontakte Linda Døsen, 90977531, lindast@hotmail.no etter 16.10.2018.

 

Styret/RIL