Ekstraordinært årsmøte

21. mai kl 18:00 i Kommunehuset

Saksliste:

  1. godkjenne de stemmeberettigede
  2. godkjenne innkalling og saksliste
  3. velge ordstyrer samt 2 til å underskrive protokollen
  4. valg av leder i fotballgruppa

Papirer kan fås ved å kontakte Nina Kværnæs, 95960594, kvnina@hotmail.com

VELKOMMEN!