Dagsamling på Savalen 30. oktober.

Tynset skigruppe invitere på vegne av skigruppene i Nord Østerdal til samling på Savalen 30. oktober. En fin arena å bli kjent med nye og en artig dag med aktiviteter. Påmeldingsfrist 23. oktober. Se informasjon som ligger på facebooksiden til RIL og Tynset Ski