Barneidrettsgruppa på Berger

TRENING I GYMSALEN HØSTEN 2015 PÅ RENHEIM.
Vi fortsetter med treninger i gymsalen på torsdager fra torsdag 15. Oktober. Vi deler gruppa i to som før i høst. Vi minner om medlemskontingent til idrettslaget må være betalt, hvis ikke er barnet ditt uten forsikring på trening.
Gruppe 1: 5 åringer-1 klasse. Klokka 17.30-18.30.
Gruppe 2: 2 og 3 klasse. Klokka 18.30-19.30.
UKE  GRUPPE 1.                                         GRUPPE 2.
42 Stefanie Iversen                      Elen Mogstad/Eline Granås
43 Kai Grøndal                                Elen Mogstad/Eline Granås
44 Vegard Mømb                           Elen Mogstad/Eline Granås
45 Monica Bruun                           Elen Mogstad/Eline Granås
46 Gerd Janne Simensen             Gerd Janne Simensen
47 Gerd Janne Simensen               Gerd Janne Simensen
48 Rita Halvorsen                         Elen Mogstad/Eline Granås
49 Kai Grøndal                                Elen Mogstad/Eline Granås
50 Halvor Lillestu                           Elen Mogstad/Eline Granås
HUSK KJØP/SALG PÅ ELVÅL MED BRUKT IDRETTSUTSTYR 5. NOVEMBER.

HILSEN STEFANIE OG HEGE