Barmarkstreninger på Elvål for 5åringer – 3.klasse

Barneidrettsgruppa starter opp med barmarkstrening på Elvål torsdag 28.april klokka 17:30-18:30. Her vil det bli allsidig trening, med fokus på lek og bevegelse, for barn fra 5 år til og med 3.klasse. Yngre barn er også velkommen til å delta, men da må foreldrene være til stede under hele treninga, dersom de trenger hjelp med noe.

Siden dette i utgangspunktet er et tilbud til de som ikke er med på fotball, satser vi på å ha en felles gruppe. Dersom vi ser at det blir svært mange barn, deler vi heller gruppa i to ved behov.

Vi minner om at om medlemskontingent til idrettslaget må være betalt for å kunne delta, hvis ikke er barnet ditt uten forsikring på treninga.

Oversikt over treninger og trenere:
Torsdag 28.april: Lars-Jørgen Romenstad
Torsdag 5.mai: Ingen trening pga Kristi himmelfartsdag
Torsdag 12.mai: Lars-Jørgen Romenstad
Torsdag 19.mai: Eivind Stormoen
Torsdag 26.mai: Hilde Nystuen
Torsdag 2.juni:  Hilde Nystuen
Torsdag 9.juni: Eivind Stormoen
Torsdag 16.juni: Lars-Jørgen Romenstad

Vel møtt!! 🙂

Vennlig hilsen barneidrettsgruppa.