Årsmøteprotokoll

Årsmøtet er gjennomført og her kommer ferdig protokoll og innstillinger fra valgkomiteen.

Jeg vil med det takke for 2 fine og lærerike perioder som leder i Rendalen idrettslag – jeg gleder meg til å benytte meg av det fantastiske tilbudet dere i styret, trener, lagledere og frivillige legger til rette.

Jeg vil også ønske ny leder Gjertrud Lutnæs velkommen og lykke til.

Nina Kv.