Årsmøte i RIL avholdes tirsdag 20.mars på Mistra Hotell

RIL avholder årsmøtet på Mistra Hotell, tirsdag 20. mars kl. 1900.

Se vedlagt saksliste. Øvrige sakspapir blir lagt ut en uke før møtet

Vel møtt!

Plakat årsmøte 2018