Årsmøte i RIL avholdes tirsdag 12. mars på Øiseth Hotell

RIL avholder årsmøtet på Øiseth Hotell, tirsdag 12. mars kl. 1900.

Se vedlagt saksliste. Øvrige sakspapir blir lagt ut en uke før møtet

Vel møtt!