ÅRSMØTE I RENDALEN IDRETTSLAG 2024

Mandag 18.03. kl 19.00

Øiseth Hotell.

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen og saksliste.
  3. Velge ordstyrer, sekretær, samt 2 til å underskrive protokollen.
  4. Laget og gruppene sine årsmeldinger.
  5. Laget og gruppene sine regnskap.
  6. Innkomne saker og forslag.

6.1:Finndalshyttas framtid (eget vedlegg årsmøtepapirer)

  1. Medlemskontingent for 2025
  2. Vedta lagets og gruppenes budsjett, med arbeidsplaner.
  3. Behandle lagets organisasjonsplan.
  4. Valg

Saker som ønskes tatt opp, må være leder Nina Haarseth, ninahaarseth@hotmail.com skriftlig i hende innen 19.02.24.

Aktuelle årsmøtepapirene vil bli lagt ut på hjemmesiden før årsmøtet og senest 11.03.24. Papirer fås ved å kontakte Nina Haarseth 95183623 etter 11.03.24

Frasigelse av verv sendes skriftlig til leder valgkomiteen Berit Lillestu på epost berit@storlegda.no innen 01.02.24

Styret/RIL