Årsmøte i DNT Nord-Østerdal

Innkalling til årsmøte

Den Norske Turistforening,  avd. Nord-Østerdal     

Fredag 4. mars kl 18.00,  Smia kulturhuset Tynset 

Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen!