Årsmøte gjennomført!

Årsmøtet ble avholdt 12. mars på Øiseth hotell med 16 stemmeberettiget. Underskrevet protokoll kommer.